سمینار فروش ساعت های اکسنت

سمینار فروش ساعت های اکسنت

سمینار فروش ساعت های اکسنت در تاریخ 24 آبان 1400 برگزار شد. در این سمینار برند جدید اکسنت رونمایی شد و مشتریان دعوت شده به سمینار از این برند جدید استقبال کردند. 

انواع متنوعی از ساعت های برند اکسنت در این سمینار به مشتریان عرضه شد و مشتریان هم از این برند جدید شرکت خضرا ، استقبال خوبی به عمل آوردند.

مطالب مرتبط